20201102173732

Fabrik och byggarbetsplats

Med det kontinuerliga byggandet och utvecklingen av städerna ökar antalet byggarbetsplatser gradvis.Det är verkligen ingen lätt uppgift för chefer att göra ett bra jobb i personalledningen på byggarbetsplatsen.Vanligtvis är användarmiljön på byggarbetsplatsen relativt tuff och användningstiden är bara cirka tre år.Generellt kommer 3-arms vändkors och vändkors i full höjd att övervägas.Fokus för valet är hög kostnadsprestanda och hållbarhet.Naturligtvis kommer vissa kända statliga byggarbetsplatser också att överväga svängportar och vingportar.De assisterade huvudsakligen av ansiktsigenkänningsutrustningen i det intelligenta ledningssystemet för byggarbetsplatser med riktiga namn.

Tillämpningen av fabriken liknar byggarbetsplatsen.För elektronikfabriken kommer chefen också att överväga att lägga till antistatisk ESD-utrustning, så att besökare helt kan ta bort statisk elektricitet från sina kroppar innan de går in i verkstaden.När det gäller en livsmedelsfabrik kommer chefen också att överväga att lägga till en trearmad vändkors integrerad med desinfektions- och handtvättanordningar, vilket är särskilt framträdande under COVID-19.Sammantaget blir den befintliga efterfrågan på marknaden för vändkors för passerkontroll gradvis mer förfinad, vilket uppmanar oss att fördjupa underavdelningarna och göra produkterna raffinerade och perfekta, för att attrahera fler högkvalitativa och precisa användare inom säkerhetsbranschen.