20201102173732

Kontorsbyggnad

Som vi alla vet behöver nästan varje kontorsbyggnad installera vändkorsportar i moderna städer.Vändkorsgrindarna för passerkontroll är inte bara för att hantera besökare vid ingången och utgången i tid och effektivt, utan spelar också rollen som att förbättra den övergripande nivån av high-end och mode.I allmänhet finns det två typer av fotgängare som passerar genom en kontorsbyggnad, den ena är intern anställd och den andra är en obekant besökare.Interna anställda använder vanligtvis auktoriserade ID-kort eller ansiktsigenkänningsenheter, men obekanta besökare måste dra sina ID-kort för registrering.Vanligtvis kommer kunderna att välja high-end svänggrindar (hastighetsgrindar) eller high-end spärrportar med luckor med besökssystemenheter.Efter att den obekanta besökaren har svepat ID-kortet, kommer besökarsystemet att skriva ut ett tillfälligt besökskort med streckkod automatiskt, sedan kan han ta detta tillfälliga besökskort och gå in i byggnaden genom vändkorsporten.Med intåget av den intelligenta AI-teknikens era har fler och fler avancerade kontorsbyggnader börjat använda ansiktsigenkänning för att ersätta IC/ID-kort.