20201102173732

Lösningar

7-tums ansiktsigenkänningsenhet med beröringsfri temperaturdetektor för tidsnärvaro

Streckkodsläsare Ansiktsigenkänning terminalenhet Biometrisk tidsregistrering med mask

Ansiktsigenkänning Tid närvaro Enhet Temperaturmätning

Multi Language Ai 8-tums skärm Ansiktsigenkänning Temperaturmätningsenhet

Stativ Kolumn Typ Ansiktsigenkänning Mätenhet Integrering av ansiktsidentifiering

Stativ Kolumn Typ Ansiktsigenkänning Mätenhet Integrering av ansiktsidentifiering

Väggmonterad Ansiktsigenkänningsenhet med Boby Temperaturdetektion

Väggmonterad typ ansiktsigenkänningsenhet med Boby temperaturdetektering och kortläsare


Posttid: 2022-02-28