20201102173732

Stadion & Park

Idrottsplatser är professionella platser för idrottsträning, idrottstävling och fysisk träning.Det är en allmän term för alla typer av idrottsplatser speciellt byggda för att möta behoven av idrottsträning, idrottstävlingar och massidrottskonsumtion.Idrottsplatser inkluderar olika typer av arenor, gymnastiksalar, simbassänger, friidrottsbodar, vind- och regnlekplatser, idrottsplatser, andra inomhusidrottsklubbar, gym, gymnastikrum och andra enkla tränings- och nöjesställen.

De arenor som täcks av vändkorsen inkluderar inte bara de sportplatser som nämns ovan, utan även fitnesscenter, biografer, kongress- och utställningscenter etc. Vanligtvis kommer användare att integrera med E-biljettkontrollsystem och det erforderliga vändkorset kommer att vara relativt brett ( 200 mm-300 mm).På grund av det stora flödet av passagerare måste passagehastigheten vara hög och passagens bredd måste också vara bred, och antalet MCBF måste vara mer än 5 miljoner gånger.

Parkscenerna som täcks av vändkorsportarna inkluderar huvudsakligen lekplatser, parker, djurparker, botaniska trädgårdar, vattenparker etc. Eftersom användningsscenarierna är likartade är användarkraven liknande arenorna.Turboo Universe KTO-seriens produkter kommer att vara ditt bästa val.